Tekninen ryhmä

Tekninen ryhmä valvoo ja kehittää Suomessa Shoto Budon sisältöä ja graduointiohjeita.
Ryhmä tekee läheistä yhteistyötä Suomessa toimivien seurojen ja Skotlannin Shoto Budon
kanssa.

Teknistä ryhmää johtaa Kimmo Niikkonen 9. Dan – 4. Meijin, Kuusamon Shoto Budo.
Ryhmän muut jäsenet:
- Marko Ronkainen 6. Dan -1. Meijin, Kempeleen Shoto Budo
- Mika Tuomaala 6. Dan -1. Meijin, Vantaan Shoto Budo
- Markus Takkinen 5. Dan, Kuusamon Shoto Budo
- Mika Nurmi 5. Dan, Kuusamon Shoto Budo
- Mikko Kvist 4. Dan, Kuusankosken Shoto Budo
- Riikka Nurmi 4. Dan, Kuusamon Shoto Budo

Tekninen ryhmä